Scopul politicii
Scopul prezentei politici este de a explica modul in care compania noastra gestioneaza informatiile dumneavoastra cu caracter personal. Compania noastra se angajeaza sa protejeze si sa respecte confidentialitatea datelor dumneavoastra personale in contextul legal actual.

Operatorul de date
In cazul in care doriti sa ne contactati in legatura cu informatiile dumneavoastra cu caracter personal sau cu privire la aceasta Politica, puteti sa folositi urmatoarele date de contact:
Denumirea companiei: Complex Aleea Castanilor
Adresa: Sos Oltenitei 83B, Sector 4, Bucuresti, Romania
Telefon: 0770928347, e-mail: castani@eumarket.ro

Informatiile colectate
In relatia cu dumneavoastra prelucram date care pot include:
• informatii furnizate de catre dumneavoastra in calitate de (potential) client (persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice): numele si prenume, adresa de domiciliu, numarul de telefon, adresa de e-mail, date bancare;
• informatii generate de catre personalul companiei implicat in gestionarea relatiei cu clientii: detalii contract/comanda, detalii din tratarea reclamatiilor sau analizelor de feedback;
• informatii obtinute prin observatie (spre exemplu, prin intermediul camerelor de securitate), pentru a respecta obligatiile legale, pentru asigurarea securitatii vizitatorilor si a angajatilor nostri, protejarea bunurilor companiei.
De asemenea, site-ul companiei utilizeaza cookie-uri pentru a va oferi o navigare usoara pe site. Informatiile cookie sunt stocate in browserul dumneavoastra si efectueaza functii cum ar fi recunoasterea dumneavoastra atunci cand va intoarceti pe site-ul nostru si ajuta echipa noastra sa inteleaga ce sectiuni ale site-ului sunt mai interesante si mai utile pentru vizitatori. Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dumneavoastra pe site.
Putem colecta informatii care includ: adresa IP dispozitivului de pe care ne viziati, regiunea sau localizarea generala de unde accesati site-ul, tipul de browser, sistemul de operare de pe care ne accesati, istoricul paginilor vizitate, linkurile si butoanele accesate, durata sesiunii pe site. Aceste date sunt anonime, dar prin investigatii amanuntite pot conduce la identificarea unei persoane anume, astfel ca le gestionam ca date cu caracter personal.

Prelucrarea informatiilor colectate
Conform cadrului legal aplicabil, prelucrarea datelor cu caracter personal poate include, dar fara a se limita la, una sau mai multe, in orice combinatie, dintre: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, consultarea, utilizarea, transmiterea, stergerea/distugerea, recuperarea datelor.
Prelucram datele dumneavoastra personale doar pentru scopuri legitime: de a va furniza serviciile solicitate, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor pe care le oferim, pentru indeplinirea cerintelor legale.
Prelucram datele strict necesare scopurilor declarate, iar accesul personalului (angajat si colaborator) la datele cu caracter personal ale actionarilor se face controlat, conform responsabilitatilor alocate si descrise prin fisele de post si reglementarile interne.
Nicio decizie luata in cadrulcompaniei noastre nu se bazeaza pe prelucrarea exclusiv automatizata (fara implicare umana) a datelor.

Perioada de prelucrare si pastrare a informatiilor colectate
Domeniul de activitate al companiei este reglementat printr-un cadru normativ specific si supus verificarilor mai multor autoritati abilitate. Astfel ca, se folosesc si se pastreaza informatii cu caracter personal in scopuri legale si de conformitate in cazul evaluarilor/controalelor autoritatilor competente. Unele date sunt pastrate pe suport de hartie, conform cerintelor legale.
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe toata durata in care detineti actiuni in cadrul companiei si dupa ce veti inceta sa fiti actionar in cadrul companiei noastre, pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile companiei, inclusiv dispozitiile privind arhivarea (registrele de contabilitate si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara trebuie pastrate pe o perioada de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).
Datele prelucrate sunt pastrate in sediile si sistemele IT ale companiei noastre, dar uneori stocam datele pe serverele furnizorilor nostri de servicii de incredere.
Luam masurile necesare pentru a asigura mentinerea confidentialitatii informatiilor pe perioada pastrarii acestora.

Comunicarea informatiilor colectate catre alti destinatari
Pentru indeplinirea obligatiilor legale care ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele dumneavoastra personale catre:
• furnizori de servicii (inclusiv consultanti, avocati, experti, auditori, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT/soft-uri utilizate pentru derularea activitatilor companiei noastre, societati de arhivare), institutii financiar-bancare si alti destinatari imputerniciti expres de catre compania noastra in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii;
• autoritati publice, organe judiciare, conform cerintelor legale;
asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra (spre exemplu, clauze contractuale, impunerea unei proceduri).

Monitorizare video (CCTV)
Utilizam televiziunea cu circuit inchis (CCTV) in scopuri de siguranta, de monitorizare si de detectare a criminalitatii. Pastram informatiile colectate de CCTV numai pentru o perioada de timp care ne permite sa ajutam organele de reglementare si organele de aplicare a legii. Aceste informatii sunt pastrate in medii sigure si accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat.

In acest scop, realizam monitorizarea video continua a anumitor zone din locatiei (spre exemplu: cai de acces, holuri, spatii comune) si in jurul acesteia. Nu monitorizam spatiile in care ar putea fi incalcata confidentialitatea dumneavoastra (spre exemplu: toalete). De asemenea, nu folosim imaginea inregistrata in alt scop si nu efectuam analize suplimentare asupra acesteia. Accesul la inregistrari se acorda numai pentru un grup restrans de angajati de incredere si nu sunt partajate cu nimeni, cu exceptia autoritatilor competente, ca probe in scopul procedurilor judiciare. Timpul de stocare al inregistrarilor este limitat la 30 de zile si dupa aceasta perioada, acestea sunt suprascrise automat, fara posibilitatea de a fi reconstituite.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele personale prelucrate
Asiguramtransparenta informatiilor, comunicarilor si modalitatilor de exercitarea drepturilor dumneavostra cu privire la datele personale prelucrate de catre noi:
• Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteti obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, si, in caz afirmativ, puteti cunoaste scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal pe care le detinem, partile sau categoriile de parti cu care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt partajate, perioada de pastrare a datelor, precum si sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la dumneavoastra.
• Dreptul la o copie a informatiilor cu caracter personal – puteti solicita o copie a unei parti sau a tuturor informatiilor cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra.
• Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – puteti solicita rectificarea/ completarea oricarei date cu caracter personal prelucrata de catre noi si care este incorecta/incompleta.
• Dreptul la stergerea datelor – puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal pe care le detinem. Acest drept se aplica numai in anumite situatii. In cazul in care informatiile dumneavoastra cu caracter personal sunt necesare pentru indeplinirea unei obligatii contractuale fata de dumneavoastra, compania noastra ar putea fi incapabila sa indeplineasca aceasta obligatie. De asemenea, daca informatiile dumneavoastra cu caracter personal ne sunt necesare pentru a respecta anumite obligatii legale (spre exemplu, legislatia fiscala), cererea dumneavoastra nu poate fi respectata.
• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazul in care anumite activitati se realizeaza pe baza consimtamantului dumneavoastra pentru prelucrarea datele cu caracter personal, va puteti retrage consimtamantul respectiv.
• Dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal – daca ati contestat exactitatea datelor dumneavoastra sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de catre dumneavoastra pentru stabilirea, exercitarea sau apararea cererilor legale sau ati obiectat fata de prelucrarea efectuata pe baza motivelor pe care compania le considera legitime, aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii informatiilor dumneavoastra cu caracter personal.
• Dreptul la portabilitatea (transferul) datelor – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau este realizat prin mijloace automate, aveti dreptul de a solicita companiei sa va transmita datele unui alt operator.
• Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal – va puteti opune utilizarii de catre companie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in baza unui temei pe care compania il considera legitim.
Pentru a va exercita oricare dintre drepturile mentionate anterior, puteti transmite o solicitare scrisa pe datele de contact ale companiei noastre, prezentate la sectiunea Operatorul de date din prezenta politica.
Vom raspunde solicitarii fara intarzieri nejustificate, in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada va putea fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, avand in vedere compexitatea si numarul cererilor. Daca va fi cazul, va vom informa cu privire la aceasta prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentandu-va si motivele intarzierii.
De asemenea, aveti dreptul intotdeauna sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Securitatea
Compania noastra pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate si rezonabile pentru a proteja datele personale prelucrate impotriva pierderii, utilizarii improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterarii sau distrugerii datelor personale si, de asemenea, mentine confidentialitatea tuturor datelor personale primite gestionate.
Deoarece securitatea anumitor comunicari prin intermediul internetului nu este asigurata complet, compania noastra nu poate garanta securitatea informatiilor pe care dumneavoastra le comunicati folosind conexiunea la internet, astfel ca va asumati implicatiile inerente in materie de securitate in momentul in care folositi internetul. Compania noastra nu raspunde pentru niciun fel de pierderi sau daune directe, de consecinta, accidentale, indirecte sau punitive care apar dintr-o astfel de situatie.

Modificarile politicii
Ori de cate ori este necesar revizuim politica privind protectia datelor cu caracter personal si prezentam editia in vigoare pe site-ul nostru si/sau la toate sediile noastre.